1 Korintierbrevet 13

Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Och om jag delade ut allt vad jag ägde och om jag offrade min kropp till att brännas, men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna. Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst, den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig. Men profetiorna skall upphöra och tungomålstalen skall tystna och kunskapen skall förgå. Ty vi förstår till en del och profeterar till en del, men när det fullkomliga kommer, skall det förgå som är till en del. När jag var barn, talade jag som ett barn, tänkte jag som ett barn, och förstod jag som ett barn. Men sedan jag blivit man, har jag lagt bort det barnsliga. Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då skall vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del, men då skall jag känna fullkomligt, liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken.

fredag 28 maj 2010

Bed för Västerås!!!

Imorgon drabbar olika grupper samman med anledning av mordet på Beatrice.
Nazisterna ska samlas ganska nära oss och andra grupper tänker göra en motdemonstration.

Du kan läsa mer här , här , här och här

Så jag uppmanar dig som vill att Herrens goda vilja ska ske, att be för Västerås så att ingen kommer till skada.

söndag 23 maj 2010

Vad säger bibeln om Lars Vilks och yttrandefriheten?

Jag hittade ett bibelställe som fick mig att tänka på Lars Vilks och hans provocerande handlingar mot muslimerna:
2Mos 8:25-26  Då kallade farao till sig Mose och Aron och sade: "Gå och offra åt er Gud här i landet!" 
Men Mose svarade: "Det skulle inte vara riktigt att göra så. Vi offrar nämligen åt HERREN, vår Gud, sådant som är avskyvärt för egyptierna. Om vi skulle offra inför egyptiernas ögon sådant som de avskyr skulle de säkert stena oss.

Här säger Mose att det skulle vara fel att göra sådant som Egyptierna ogillade eftersom det skulle provocera dem och vara direkt farligt.
Om man applicerar Mose tänkande på Lars Vilks agerande så kan man säga att det är fel av honom att provocera muslimerna eftersom de tänker helt annorlunda. Med andra ord så tigger han stryk då han beter sig på det sättet, vilket han också fick.

Själv tycker jag också att det är fel att håna det som är heligt för en annan människa. Det ser jag som fullständigt onödigt. Dessutom tycker jag det är fel att man ska kunna göra vad som helst som annars är olagligt bara man kallar det konst. Väldigt konst-igt.

lördag 15 maj 2010

Det är mycket nu!

Någon kanske undrar varför jag inte skriver något på bloggen.
Jag känner mig ganska bedövad efter alla den senaste tidens händelser.
Först blir Bea mördad några hundra meter ifrån vårt hem, och mördaren bor i nästnästa hus.
Beatrice var inte helt obekant för oss. Min fru har pratat med henne några gånger i kyrkans fritidsgård i egenskap av fritidsledare, och min dotter och hennes kompisar vet också vem hon var.

Medan vi ännu sörjer denna händelse sker ett trippelmord som också skakar om hela Sverige.
Igår morse miste en granne och vän sin jobbarkompis i en tragisk arbetsplatsolycka, och lite senare på dagen avled en annan väns mamma efter en tids sjukdom.

Så det är lite mycket nu.
Jag tyckte det var bäst att inte skriva någonting så länge känslorna stormar inom mig och sliter mig hit och dit.
Det är så lätt gjort att man skriver något som man senare får ångra.

Jag försöker klamra mig fast vid min Herre Jesus Kristus, och inväntar Hans frid och lugn, så kanske jag får möjlighet att skriva någonting läsvärt längre fram.

Jesu frid önskar jag er alla som läser detta.
Håll fast vid Herren Jesus Kristus och lyd inte de onda röster som viskar hämnd i dina öron.
\P-O

lördag 1 maj 2010

Bibelöversättning, en tolkningsfråga?

Ska man behöva lära sig hebreiska och grekiska för att få veta vad det egentligen står i bibeln?
Tänk om någon som kan grekiska ville vara så vänlig att översätta Nya Testamentet rakt av.
Och då menar jag helt utan omskrivningar!
Jag vet att man måste tolka de flesta språk för att översättningen ska låta bra på svenska, men den tolkningen skulle det vara bra att få göra själv i ett så viktigt fall som bibeln.

Ta till exempel Finska språket: "Onko sinulla hyvä olo?" skulle jag till exempel kunna säga i betydelsen "Mår du bra?", men om jag frågar Google så betyder det "Har du en bra känsla?".
Så vad menas egentligen? Det beror som ni märker på vem som översätter.

Om man översätter rakt av så betyder de finska orden "Är? på dig bra varande".
Om jag läste en sådan mening i bibeln så skulle jag själv kunna avgöra vad det egentligen stod.

En gång i tiden fanns biblarna bara på latin, vilket innebar att först måste någon översätta NT från grekiska till latin och sedan måste prästen i sin tur tolka latinet när han predikade för folket, och vanligt folk hade ingen möjlighet att själva kolla vad det egentligen stod i skriften.
Frågan är om det är så mycket bättre nu.

En fördel nuförtiden är att det finns många olika översättningar, vilket borde göra det lättare att förstå andemeningen i ordet och inte haka upp sig på de exakta fraserna.

Till slut vill jag påminna om ett par bibelord som kanske har med saken att göra.
Rom 2:29  Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm, inte av människor utan av Gud.
2Kor 3:6  Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan Andens. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv.

Må Herren välsigna och bevara dig som läser det här,
Må Han låta sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig,
Må Han vända Sitt ansikte till dig och ge dig den frid som övergår allt förstånd,
Inte den frid som världen ger utan Jesu frid, amen.