1 Korintierbrevet 13

Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Och om jag delade ut allt vad jag ägde och om jag offrade min kropp till att brännas, men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna. Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst, den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig. Men profetiorna skall upphöra och tungomålstalen skall tystna och kunskapen skall förgå. Ty vi förstår till en del och profeterar till en del, men när det fullkomliga kommer, skall det förgå som är till en del. När jag var barn, talade jag som ett barn, tänkte jag som ett barn, och förstod jag som ett barn. Men sedan jag blivit man, har jag lagt bort det barnsliga. Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då skall vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del, men då skall jag känna fullkomligt, liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken.

lördag 12 juni 2010

Är du en ande eller en vandrande köttbit?

Efter syndafallet talade Herren om vilka konsekvenser det skulle få att de inte trodde på honom.
Att de åt av kunskapens träd var ju en handling som visade vem de trodde på.
Bland annat fick Adam reda på att han nu bara var en vandrande jordhög som skulle bli till jord igen.
1 Mos 3:19  I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd till dess du vänder åter till jorden, ty av den har du tagits. Jord är du, och jord skall du åter bli.

Men om man blir frälst så blir man född på nytt, inte av en människa utan av Gud.

Joh 3:3-6  Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike." Nikodemus sade: "Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?" Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. 

Här säger alltså Jesus att du som är född på nytt är en ande.
"Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. "


Vad är det för skillnad på kött och ande då?
Som vi såg tidigare så kan köttet dö och lösas upp. Det blir till jord igen. Men jag har aldrig hört talas om att en ande har dött, har du?

Själen då, vad är det för någonting? Människan består väl av kropp, själ och ande?
Ja, det står så i första Tessalonikerbrevet .
1 Tess 5:23  Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst.

Du kanske trodde att själ och ande var samma sak, det brukar det ju vara på film. De visar hur själen lämnar kroppen då någon dör. Men om själen ska kunna lämna kroppen då man dör så måste man vara en ande.
Själen är nämligen detsamma som ditt medvetande där viljan och tankarna sitter.

Om jag tänker på mig själv så upplever jag att själva jag är den som tänker. Dessutom har jag en kropp.
Om jag inte är född på nytt så sitter mitt medvetande fast i hjärnan och försvinner då kroppen dör, men om jag har blivit född på nytt så kan själen följa med anden och lämna kroppen då den dör.
Så tror i alla fall jag att det är. Vad tror du?

lördag 5 juni 2010

Tack för förbönerna.

Jag vill tacka dig som läste mitt förra inlägg och bad för Västerås.
Herren hörde din bön och lät det inte bli värre än det blev, relativt lugnt.
Tack Jesus.