1 Korintierbrevet 13

Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Och om jag delade ut allt vad jag ägde och om jag offrade min kropp till att brännas, men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna. Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst, den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig. Men profetiorna skall upphöra och tungomålstalen skall tystna och kunskapen skall förgå. Ty vi förstår till en del och profeterar till en del, men när det fullkomliga kommer, skall det förgå som är till en del. När jag var barn, talade jag som ett barn, tänkte jag som ett barn, och förstod jag som ett barn. Men sedan jag blivit man, har jag lagt bort det barnsliga. Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då skall vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del, men då skall jag känna fullkomligt, liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken.

söndag 25 april 2010

Vad kostar det att bli frälst?

Man brukar säga att frälsningen är en Guds gåva som man får gratis utan motprestation och utan att man har förtjänat den. Och det är sant, men ändå finns det en kostnad att betala.
Det här låter förstås lite motsägelsefullt så därför tänkte jag försöka förklara vad det kostar att bli frälst egentligen.
Tänk dig att du är ett barn som sitter och öppnar julklappar på julaftonen. Plötsligt får du ett paket på vilket det står "God Jul från Jesus till Dig". Wow, en present från Jesus, från Gud! När du öppnar paketet så ser du att det är en hjälm. Ojdå Jesus vill visst att jag ska vara rädd om huvudet, ja just ja, där inne sitter ju mina tankar och mitt medvetande, det som kallas själen. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ, har jag för mig att Jesus har sagt, kanske du tänker. Inuti hjälmen sitter en lapp på vilken det står "Frälsningens hjälm". Jätteglad springer du ut med hjälmen i handen och skriker "Jesus har frälst mig", men du är så upphetsad att du inte ser den där stenen på marken utan snubblar, slår i huvudet och dör.
Vad var det som hände? Jesus hade ju frälst mig. Hur kunde jag då dö? Jo ... jag hade ju glömt att sätta på mig hjälmen som jag hade fått.
Men frälsningen är ju av nåd, utan egna gärningar, då ska jag väl inte behöva göra någonting för att bli frälst? Jo jag kanske måste ta på mig hjälmen som jag har fått, det vore ju rätt så otacksamt att inte använda den. Priset jag måste betala är alltså att bära den där hjälmen, även om mina kompisar tycker att jag ser ut som en tönt i den, och alla tycker att jag är en fegis som inte törs gå omkring utan hjälm.

Det här var förstås en liknelse, och nu undrar du kanske vad det innebär i praktiken att bära frälsningens hjälm. Priset vi måste betala är att visa samma nåd mot andra som Gud har visat mot oss. Om du har fått alla dina skulder avskrivna och blivit förlåten så har du inte fått vad du egentligen förtjänat, utan Jesus har betalat all din syndaskuld på korset. Gud har låtit nåd gå före rätt, genom att själv betala det pris det kostar att synda, nämligen att dö som människa.
Om du vill att de som har gjort dig illa ska straffas, så får du räkna med att själv bli straffad. Om du vill ha nåd måste du ge nåd. Om du vill ha barmhärtighet måste du visa barmhärtighet. Om du vill ha förlåtelse måste du förlåta. Om Jesus har betalat ditt dödsstraff så kan du inte skicka kronofogden på någon som är skyldig dig en femtiolapp. Om du har blivit älskad måste du älska. Allt detta är det pris du måste betala, men egentligen är det inget pris för hur mycket kärlek du än visar mot dina medmänniskor så har Gud i alla fall älskat dig mer, och visat dig mer nåd och barmhärtighet så egentligen går du i alla fall med vinst. Du går med vinst om du betalar priset. Är inte det en bra investering?

Pröva nu denna undervisning mot bibeln och se om det stämmer.
Här kommer ett par ord att börja med:

Mat 6:14-15  Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser.
Mat 7:2  Ty med den dom ni dömer med, skall ni bli dömda, och med det mått ni mäter med, skall det mätas upp åt er.

Mat 18:21-35  Då gick Petrus fram och frågade Jesus: "Herre, hur många gånger skall min broder försynda sig mot mig och få min förlåtelse? Upp till sju gånger?"
Jesus sade till honom: "Jag säger dig: Inte sju gånger utan sjuttio gånger sju.
Därför är himmelriket likt en kung som ville ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen, förde man fram till honom en som var skyldig tio tusen talenter. Eftersom han inte kunde betala, befallde hans herre att han och hans hustru och barn och allt vad han ägde skulle säljas och skulden betalas. Tjänaren föll ner för honom och bad: Ha tålamod med mig, så skall jag betala dig alltsammans. Då förbarmade sig tjänarens herre över honom och gav honom fri och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren kom ut, träffade han en av sina medtjänare, som var skyldig honom hundra denarer. Han tog fast honom och ville strypa honom och sade: Betala, vad du är skyldig! Hans medtjänare föll då ner och bad honom: Ha tålamod med mig, så skall jag betala dig. Men han gick inte med på det utan gick och lät sätta honom i fängelse, tills han hade betalat vad han var skyldig. När hans medtjänare såg vad som hände, blev de mycket upprörda och gick och talade om alltsammans för sin herre. Då kallade hans herre honom till sig och sade: Du onde tjänare! Hela skulden efterskänkte jag dig, därför att du bad mig. Borde inte du också ha förbarmat dig över din medtjänare, liksom jag förbarmade mig över dig? Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till fångvaktarna, tills han hade betalt allt vad han var skyldig. Så skall också min himmelske Fader göra med er, om ni inte var och en av hjärtat förlåter sin broder."

lördag 17 april 2010

Är du född på nytt?

Vad gör du när du blir ensam och ingen ser dig?
Passar du på att göra sånt som du skäms för?
Eller passar du på att prisa Gud högt och tydligt, tala i tungor och sjunga lovsång trots din dåliga sångröst?
Daniel Lundgren som är en av tankesmederna på Erevna har översatt en av de bästa texter jag har läst.
Den här texten visar 6 st kännetecken hos de som är födda på nytt. Stämmer det in på dig så kan du vara säker på att du är frälst. Du kan läsa texten på Daniels egen blogg här:
http://job25-masken.blogspot.com/p/kristen-ar-du-fodd-pa-nytt.html

onsdag 7 april 2010

Är du en klippa?

Med anledning av ett inlägg på erevnabloggen blev jag inspirerad till att skriva lite om vilken sorts klippa Jesus bygger sin församling på.

Församlingen är ju Jesu kropp på jorden och består av människor.
Jesus Kristus = Den Smorde Frälsaren = Messias är källan (huvudet) till kraft för denna kropp.
Eftersom Jesus är huvudet för denna kropp skall det vara hans tankar som styr kroppens (församlingens) gärningar, precis som våra tankar styr våra kroppar.

I Matteus 16 finns ett ord som tolkas totalt olika av Protestanter och Katoliker.
Mat 16:16-18 Simon Petrus svarade: "Du är Messias, den levande Gudens Son." Jesus sade till honom: "Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen. Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den.

Om jag har förstått saken rätt så menar katolikerna att detta ord betyder att Jesus skall bygga sin församling på människan Petrus. Dessutom menar de att Petrus och hans efterträdare skall vara som ett huvud för församlingen. Detta kallas apostolisk succesion och innebär att dagens påve är den allra högsta människan i den kristna kyrkan. Honom skall man alltså kunna lita på till hundra procent eftersom han får uppenbarelser direkt från Gud, så när han säger något så är det som om Gud själv sade det.
Petrus fick ju en sådan uppenbarelse från Gud, att Jesus är Guds Son. Detta gjorde honom till en klippa.

Min syn på detta är att var och en som får det uppenbarat för sig att Jesus är Guds Son, förstfödd före allt skapat, begynnelsen och änden, både Gud och människa, han är en klippa.
Om du tror detta så är alltså även du en klippa på vilken församlingen är byggd.
Det betyder inte att du är felfri utan att du förlitar dig helt och hållet på Herren Jesus.
Det är lätt att bli högfärdig då man får höra av Gud själv att man är en klippa.
Petrus blev så högfärdig att han trodde att han kunde tillrättavisa Jesus, den som han nyss hade bekänt som Gud!!!
Mat 16:22-23 Då tog Petrus honom åt sidan och började motsäga honom: "Gud är nådig mot dig, Herre. Detta skall aldrig hända dig." Men Jesus vände sig om och sade till Petrus: "Gå bort ifrån mig, Satan! Du vill få mig på fall. Vad du tänker är inte Guds tankar utan människotankar."

I det ögonblicket kallade inte Jesus Petrus för någon klippa inte, nej tvärtom så kallade han honom Satan.
Detta innebär väl rimligtvis att även du, jag och t.o.m. påven kan säga saker som kommer direkt från Satan.
Den enda klippa vi verkligen kan lita på är Jesus Kristus själv, och vi som tror på honom är klippor genom tron, då vi låter Herrens tankar styra vad vi säger och gör.
Så jag tror absolut inte på någon form av mänsklig hierarki i församlingen. Den som försöker sätta sig över andra skall veta att han är den minsta i församlingen, för den störste i församlingen är den som ödmjukar sig och tjänar de andra.

tisdag 6 april 2010

När skuggan föll... eller Vetenskapens gissel

Då Petrus skugga föll på de sjuka så blev de botade.
Det var tur att inte jag var där då, för i så fall hade jag kanske hindrat många att bli botade genom mina vetenskapliga kommentarer (världens vishet).

Apg 5:15-16 Ja, man bar till och med ut de sjuka på gatorna och lade dem på bäddar och bårar, för att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem, när han gick förbi. Det kom också en stor skara från städerna runt omkring Jerusalem, och de förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar, och alla blev botade.

Världens vishet är ett vetenskapens gissel för de frälsta och en orsak till mycken otro och tvivel på Guds kraft. Jag ska visa vad jag menar genom ett exempel på vad jag skulle ha kunnat säga till dem som låg och väntade på att Petrus skugga skulle falla på dem.

Världens visdom:
"En skugga har ingen substans och är ingenting. Den uppstår genom att ljuset inte lyser just där, eftersom någonting är i vägen för ljuset. Skuggan är alltså ingenting som kommer på dig, utan snarare får den ljuset att sluta lysa på dig. Det finns alltså ingen kraft eller styrka i en skugga eftersom den inte består av någonting. Därför är det omöjligt att en skugga skulle kunna bota dig."

Men ändå blev de botade då skuggan föll på dem. Hur kan det komma sig? Det är ju omöjligt.
Ja, hur kan man bli botad av att en helbrägdagörares skugga faller på en?
Svaret är naturligtvis genom tro. Gud belönade deras tro. De var helt utan minsta tvivel säkra på att när Petrus skugga föll på dem, så skulle de bli botade. Och de blev det också. De hade satt sin tro till att de skulle bli botade när en viss sak inträffade, och när detta inträffade så förlöstes deras tro. De tog emot i tro.

Vetenskapen är ett gissel för oss som tror. Hur skall man kunna gå på vattnet när man känner till gravitationen. Herren har dolt sin kraft för de visa och förståndiga och uppenbarat den för de enfaldiga.
Prisad vare Herren Jesus Kristus som låter oss tro på Honom i stället för på vetenskapen.

måndag 5 april 2010

Talangfull pingstvän.

Eftersom jag är västeråsare så vill jag ta tillfället i akt att gratulera Freddy Amigo till hans framgång i Talang2010.
Han lät döpa sig i Västerås pingstkyrka för knappt ett år sedan, och har nu blivit rikskändis genom tv-programmet Talang på tv4.
Må Herren välsigna honom och hans familj, och låta hans kändisskap leda till Guds rikes utbredande.

söndag 4 april 2010

tro! Tro! TRo! TRO! tro! trO! tRO! TRO!

Det behagar Gud att vi tror på Honom. Det räknas oss till rättfärdighet.

Rom 4:3 Ty vad säger Skriften? Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet.
Heb 11:6 Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom.

Mat 6:30 Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som i dag står på ängen och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer skall han då inte klä er? Så lite tro ni har!

Mat 8:10 När Jesus hörde det, blev han förvånad och sade till dem som följde honom: "Amen säger jag er: I Israel har jag inte hos någon funnit en så stark tro.

Mat 8:26 Han sade: "Varför är ni rädda? Så lite tro ni har!" Sedan reste han sig och talade strängt till vindarna och sjön, och det blev alldeles lugnt.

Mat 9:2 Där förde de till honom en lam man, som låg på en bädd. Och då han såg deras tro, sade han till den lame: "Var vid gott mod, mitt barn. Dina synder är förlåtna."

Mat 9:22 Jesus vände sig om, och då han fick se henne, sade han: "Var vid gott mod, min dotter. Din tro har frälst dig." Och från det ögonblicket var kvinnan botad.

Mat 14:31 Genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sade: "Så lite tro du har! Varför tvivlade du?"

Mat 15:28 Då svarade Jesus henne: "Kvinna, din tro är stor. Det skall bli som du vill." Och från det ögonblicket var hennes dotter botad.

Mat 16:8 Jesus märkte det och sade: "Varför samtalar ni med varandra om att ni inte har bröd? Så lite tro ni har!

Mat 17:17 Jesus svarade: "Du fördärvade släkte som inte vill tro! Hur länge skall jag vara hos er? Hur länge skall jag stå ut med er? För honom till mig!"

Mat 17:20 Han svarade: "Därför att ni har så lite tro. Amen säger jag er: Om ni har tro, bara som ett senapskorn, skall ni säga till detta berg: Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting skall vara omöjligt för er."

Mat 21:21 Jesus svarade dem: "Amen säger jag er: Om ni har tro och inte tvivlar, skall ni inte bara kunna göra det jag gjorde med fikonträdet. Ni skall också kunna säga till detta berg: Lyft dig och kasta dig i havet, och det skall ske.

Mar 1:15 Han sade: "Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium!"

Mar 2:5 Jesus såg deras tro och sade till den lame: "Mitt barn, dina synder är förlåtna."

Mar 4:40 Han sade till dem: "Varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro?"

Mar 5:34 Då sade han till henne: "Min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga!"

Mar 5:36 Men Jesus fäste sig inte vid deras ord utan sade till föreståndaren: "Var inte rädd. Tro endast."

Mar 9:19 Jesus svarade dem: "Du släkte som inte vill tro! Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge skall jag stå ut med er? För honom till mig!"

Mar 10:52 Jesus sade: "Gå, din tro har frälst dig." Och genast fick han sin syn och följde Jesus på vägen.

Mar 11:24 Därför säger jag er: Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så skall det vara ert.