1 Korintierbrevet 13

Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Och om jag delade ut allt vad jag ägde och om jag offrade min kropp till att brännas, men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna. Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst, den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig. Men profetiorna skall upphöra och tungomålstalen skall tystna och kunskapen skall förgå. Ty vi förstår till en del och profeterar till en del, men när det fullkomliga kommer, skall det förgå som är till en del. När jag var barn, talade jag som ett barn, tänkte jag som ett barn, och förstod jag som ett barn. Men sedan jag blivit man, har jag lagt bort det barnsliga. Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då skall vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del, men då skall jag känna fullkomligt, liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken.

söndag 23 maj 2010

Vad säger bibeln om Lars Vilks och yttrandefriheten?

Jag hittade ett bibelställe som fick mig att tänka på Lars Vilks och hans provocerande handlingar mot muslimerna:
2Mos 8:25-26  Då kallade farao till sig Mose och Aron och sade: "Gå och offra åt er Gud här i landet!" 
Men Mose svarade: "Det skulle inte vara riktigt att göra så. Vi offrar nämligen åt HERREN, vår Gud, sådant som är avskyvärt för egyptierna. Om vi skulle offra inför egyptiernas ögon sådant som de avskyr skulle de säkert stena oss.

Här säger Mose att det skulle vara fel att göra sådant som Egyptierna ogillade eftersom det skulle provocera dem och vara direkt farligt.
Om man applicerar Mose tänkande på Lars Vilks agerande så kan man säga att det är fel av honom att provocera muslimerna eftersom de tänker helt annorlunda. Med andra ord så tigger han stryk då han beter sig på det sättet, vilket han också fick.

Själv tycker jag också att det är fel att håna det som är heligt för en annan människa. Det ser jag som fullständigt onödigt. Dessutom tycker jag det är fel att man ska kunna göra vad som helst som annars är olagligt bara man kallar det konst. Väldigt konst-igt.

2 kommentarer:

  1. Ha ha "konst-igt" det var roligt.

    Ja du hörde väl för ett tag sedan om hon den där eleven på konstskolan som lät sig läggas in på psykiatriska mottagningen och kallade det för ett konstverk. Folk säger att de inte förstår sig på konst -- ja tacka för det!

    SvaraRadera
  2. Hej Andreas!
    Ja det där med konst förstår jag mig inte på.

    SvaraRadera